หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2/2561 (9 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (8 ก.พ. 2561)
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 (7 ก.พ. 2561)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (6 ก.พ. 2561)
ร่วมสอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ก.พ. 2561)
สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (31 ม.ค. 2561)
บรรยายการจัดทำบัญชีฟาร์ม และบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (30 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงมันสำปะหลัง ปี 2560 (29 ม.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (27 ม.ค. 2561)
สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (26 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (26 ม.ค. 2561)
สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ม.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่และคลินิกเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (25 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (25 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าว ปี 2560 (22 ม.ค. 2561)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (19 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560 (19 ม.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (18 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมตั้งโรงทาน ทำบุญในวันคล้ายวันละสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก (15 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]