หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ-เจ้าที่ (22 มิ.ย. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (21 มิ.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2561 (15 มิ.ย. 2561)
สตท.7 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารให้ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างมืออาชีพ (15 มิ.ย. 2561)
มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" จังหวัดลำปาง (15 มิ.ย. 2561)
ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12 มิ.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารให้ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างมืออาชีพ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริฯ และโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงิน (11 มิ.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 3/2561 (11 มิ.ย. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (8 มิ.ย. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 มิ.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561” (7 มิ.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (4 มิ.ย. 2561)
ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม (1 มิ.ย. 2561)
เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (1 มิ.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมจัดประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด (30 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี (30 พ.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ไหว้สาพุทธคยามหาเจดีย์ (29 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (27 พ.ค. 2561)
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (24 พ.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]