หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2560 (20 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีฟาร์ม และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง (17 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีฟาร์ม และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (16 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี แจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference (16 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (15 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (15 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
"สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์" (9 ก.พ. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเซีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เปิดตัวอาคาร Sobprab Farmer Market (9 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เปิดตัวอาคาร Sobprab Farmer Market
สตส.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ Web Conference (3 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุม “ชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 (2 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (31 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (ข้าว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สตส.ลำปาง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยท่านผู้อำนวยการ วิมลรัตน์ จันทร์สกาว และนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบ้านวังเลียบ หมู่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (21 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]