หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (1 พ.ค. 2560)
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (1 พ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (30 เม.ย. 2560)
ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" (29 เม.ย. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (29 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ (28 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วม "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" (28 เม.ย. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (28 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (26 เม.ย. 2560)
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (25 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25 เม.ย. 2560)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560 (19 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (18 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ" (17 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง (17 เม.ย. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560” (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560”
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน (8 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (7 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]