หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ Smart4M สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (26 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก และยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (25 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (25 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2565 (19 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด (18 ก.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (11 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (11 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน" ผ่านระบบออนไลน์ (Gin Conference) (9 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (8 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชีและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (7 ก.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2565 (6 ก.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (5 ก.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก และยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (1 ก.ค. 2565)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (30 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2565 (28 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (27 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ปีงบประมาณ 2565 (27 มิ.ย. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง (25 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (24 มิ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]