หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

กตส.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (12 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (12 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด (11 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (11 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง มอบสื่อการเรียนรู้ต้นทุนอาชีพและโอ่งพอเพียงให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (9 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566" (9 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (28 ก.พ. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ก.พ. 2566)
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 (26 ก.พ. 2566)
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (22 ก.พ. 2566)
ลงพื้นที่หารือแนวทางการต่อยอดโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง (22 ก.พ. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (22 ก.พ. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 (22 ก.พ. 2566)
ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 (17 ก.พ. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (15 ก.พ. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (14 ก.พ. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (8 ก.พ. 2566)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566 (8 ก.พ. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานนวัตกรรม Smart 4M สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (3 ก.พ. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2566 (3 ก.พ. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]