สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ 11 ก.ค. 2555

                          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555    นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
             หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
             เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี  " วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "  ประจำปี 2555
             ณ  ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง   โดยมี
             นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 983 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]