ประชุมคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

วันที่ 15 มิ.ย. 2555

                        เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2555  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           นำโดย  นางสิริกุล พรมสุรินทร์  เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน   และ
           นางศศิธร พันธ์เสนา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ    เข้าร่วมประชุม
           โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
           ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม  อำเภอแม่เมาะ
           จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1300 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]