หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

อตส.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 63 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (12 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสา หมู่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด (11 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด
สตส.ลำปาง บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (11 มี.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 “Quality Excellency 2558 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพ” (11 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 “Quality Excellency 2558 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพ”
สตส.ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2558 (10 มี.ค. 2558)
วันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2558
โครงการ “ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการ “ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ (3 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (26 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน “กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558”
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (24 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (20 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิด โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"
สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด (18 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด โดยได้สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (18 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (16 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (จังหวัดนำร่อง) ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (15 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]