หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (30 ต.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (30 ต.ค. 2563)
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี2563 จังหวัดลำปาง (25 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว 23 ตุลาคม 2563 (23 ต.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (22 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (21 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 (21 ต.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (20 ต.ค. 2563)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (19 ต.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (19 ต.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 18 ตุลาคม 2563 (18 ต.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564 (17 ต.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด (16 ต.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 (14 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล และกิจกรรมโครงการรักษ์แม่น้ำวัง (13 ต.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 (13 ต.ค. 2563)
ร่วมงานวันวิชาการ "เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 16" (29 ก.ย. 2563)
ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร (26 ก.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในวันมหิดลฯ (24 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]