หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (15 ส.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 (12 ส.ค. 2566)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (11 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (11 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (10 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 (ระดับกรม) (9 ส.ค. 2566)
ลงพื้นที่ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก และยืนยันยอดโดยตรง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (8 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (8 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 (8 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (8 ส.ค. 2566)
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2566 (1 ส.ค. 2566)
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ส.ค. 2566)
ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2566)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (28 ก.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม (27 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (27 ก.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการองค์กรแห่งความสุข กิจกรรมวางแผนทางการเงินง่ายๆ ตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน (27 ก.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร" ประจำปีงบประมาณ 2566 (26 ก.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (25 ก.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]