หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (14 มี.ค. 2567)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการออมและการจัดทำบัญชีในครัวเรือน (13 มี.ค. 2567)
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี (12 มี.ค. 2567)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 มี.ค. 2567)
ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนสหกรณ์เข้มแข็ง และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 (11 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (11 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด (10 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (9 มี.ค. 2567)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ (8 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 (8 มี.ค. 2567)
สตท.7 และ สตส.ลำปาง ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต ประจำปี 2567 (7 มี.ค. 2567)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (7 มี.ค. 2567)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (7 มี.ค. 2567)
ร่วมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เสนอโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (6 มี.ค. 2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2567 (5 มี.ค. 2567)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 (4 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (4 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (3 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (2 มี.ค. 2567)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]