หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ผ่านระบบ Gin Conference (29 ม.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 (28 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ผ่านระบบ Gin Conference (28 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงยางพารา) (28 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (27 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงผัก) (27 ม.ค. 2564)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 1/2564 (27 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (26 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (22 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (22 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงข้าว) (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง (20 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปลานิล) (19 ม.ค. 2564)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มเกลี้ยง) (18 ม.ค. 2564)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2564 (18 ม.ค. 2564)
สตส. ลำปาง ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ผ่านระบบ Web Conference (12 ม.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (8 ม.ค. 2564)
ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 (8 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]