หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (15 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 (11 พ.ค. 2566)
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (10 พ.ค. 2566)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ปัญหาแม่น้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (10 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ประชุมหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (9 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง พร้อมด้วยครูบัญชีอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "9 พฤษภาคม วันครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566" (9 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2566 (2 พ.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (1 พ.ค. 2566)
ร่วมลงพื้นที่ตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 จังหวัดลำปาง (28 เม.ย. 2566)
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (27 เม.ย. 2566)
ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (27 เม.ย. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน (27 เม.ย. 2566)
รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7" (24 เม.ย. 2566)
ชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง รดน้ำดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (21 เม.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โกลด์ อินเตอร์พลัส จำกัด (21 เม.ย. 2566)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 (20 เม.ย. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 (20 เม.ย. 2566)
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (18 เม.ย. 2566)
ร่วมงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 (12 เม.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (11 เม.ย. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]