หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ให้ความรู้การจัดทำบัญชี (18 พ.ค. 2561)
ตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (18 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (17 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน" ประจำปี 2561 (12 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" (11 พ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2561 (10 พ.ค. 2561)
จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (9 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตั้งโปรแกรมและสอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ให้กับบุคลากรของ สหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จำกัด (9 พ.ค. 2561)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (9 พ.ค. 2561)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (8 พ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (8 พ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (7 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 2/2561 (7 พ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (4 พ.ค. 2561)
จัดนิทรรศการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (3 พ.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและพิธีปล่อยปลา (1 พ.ค. 2561)
จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ (30 เม.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561 (30 เม.ย. 2561)
สตส.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ (30 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]