หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาน 2562 ในกิจกรรมรักษาความสะอาดถนน และกิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง (23 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (21 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M และแนวทางการปฏิบัติงานตาม Road Map 62 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (19 ต.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2561 (17 ต.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (16 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
ร่วมรับฟังการซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร online ผ่านระบบทางไกล Web Conference (12 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 7/2561 (11 ต.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 8/2561 (5 ต.ค. 2561)
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (4 ต.ค. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสตส.ในพื้นที่สังกัด สตท.7 (3 ต.ค. 2561)
ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 กันยายน 2561 (30 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (20 ก.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (20 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (19 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (19 ก.ย. 2561)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2562 (18 ก.ย. 2561)
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (18 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]