หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" (21 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณวัดทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำตำบลชมพู (15 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำตำบลชมพู ณ ศาลาประชาคมบ้านศาลาดอน อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง (14 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมบูรณาการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 (12 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 61 ปี ณ ลานเอนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้นำชุมชนอำเภอแม่ทะ (8 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้นำชุมชนอำเภอแม่ทะ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (7 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556" (26 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (24 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (21 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556 ณ ศาลาวัดบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (14 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดมลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้แห้ง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เรื่องความสำคัญและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 20 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 (18 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ณ ศาลาสร้างสุข บ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมปิง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล (10 ม.ค. 2556)
วันที่ 10 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (9 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (28 ธ.ค. 2555)
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]