สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๐"

วันที่ 26 ก.ย. 2559

                 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
    "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๐"  จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗
    ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จำนวนคนอ่าน 474 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]