สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)

วันที่ 1 ก.ย. 2559

               ในวันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
  นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าว
  และชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) และจัดนิทรรศการทางบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
  ด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
  ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 944 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]