สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส

วันที่ 28 ก.ย. 2559

           เมื่อในวันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส.
      (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณในอาคารและรอบสำนักงานฯ
      เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจน
      เสริมสร้างความรักและสามัคคีแก่บุคลากร ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 458 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]