ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ 12 ส.ค. 2559

                       ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ
     จุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙    
     โดยมี  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้ง
     ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร
     และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม มูลนิธิ สโมสร สถาบันการศึกษา นักเรียน
     นักศึกษา และประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ ศูนย์แสดงและ
     จำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 471 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]