เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559” จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 ก.ย. 2559

                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน
   "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559" จังหวัดลำปาง  โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ แม่น้ำวัง บริเวณหน้าวัดช้างเผือก
   หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 368 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]