สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง

วันที่ 14 ก.ย. 2559

             ในวันที่ 14 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน เพื่อเป็นการพบปะ
     อย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
     คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน
     กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ สวนอาหารลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง
     จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 455 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]