สตส.ลำปาง ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙

วันที่ 26 ก.ย. 2559

                  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
    นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
    พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ  ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับ
    ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗
    ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จำนวนคนอ่าน 500 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]