เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด

วันที่ 25 ส.ค. 2559

                           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
        นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วม
        ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
        31 มีนาคม 2559 เพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี ณ อาคารเอนกประสงค์
        สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
                          สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 29,648,009.31 บาท ปริมาณธุรกิจโดยรวม
        41,086,474.56 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 157,656.52 บาท สมาชิกทั้งสิ้น
        1,356 คน
จำนวนคนอ่าน 400 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]