ร่วมงาน “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด”

วันที่ 25 ก.ย. 2559

                   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
  นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการงาน "โครงการสินเชื่อ
  1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด"  โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
  รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
  เซรามิคลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
  ภาคการเกษตรไทย เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรจากเกษตรปฐมภูมิสู่เกษตรอุตสาหกรรม
  อย่างยั่งยืน
จำนวนคนอ่าน 328 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]