ร่วมพิธีเปิดการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16

วันที่ 20 ส.ค. 2559

                        ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "การเตรียมความพร้อมบุคลากร
  สู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 โดยมี
  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
  ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 647 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]