สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 12 ก.ย. 2559

                   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุม
  สำนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา แล
  วางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
  ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 407 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]