เข้าร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 "มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ Moving Forward to GG"

วันที่ 2 ก.ย. 2559

                           ในวันที่ 2 กันยายน 25559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  เข้าร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 "มุ่งสู่ระบบ
  ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ Moving Forward to GG"  โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อำเภอเมือง
  จังหวัดตรัง
จำนวนคนอ่าน 414 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]