ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก

วันที่ 18 ส.ค. 2559

                         วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
   นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัด
   ลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก และจัดนิทรรศการทางบัญชี  เพื่อ
   ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย
   ในครัวเรือน โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
   พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง และภาคเอกชนร่วมออกหน่วย
   บริการประชาชนกว่า 60 หน่วยงาน  ณ วัดร่มโพธิ์ทอง บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
   จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]