เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

วันที่ 8 ก.ย. 2559

             เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
   นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์
   รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)   โดยมี
   นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดประชุม
   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง อำเภอเมือง
   จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 385 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]