สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันวิชาการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์”

วันที่ 22 ก.ย. 2559

            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
  นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงานวันวิชาการ
  "เวียงตาลสาระนิทัศน์" ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
  ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ และฝึกทักษะการทำงานเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป
  ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 382 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]