เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559

วันที่ 16 ก.ย. 2559

                เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ 
  นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมคณะ
  กรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
  ครั้งที่ 7/2559 โดยมี นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน
  การประชุม ณ ประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง
  จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]