สตส.ลำปาง จัดประชุมสัมมนา โครงการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี

วันที่ 22 ต.ค. 2555

                           วันที่ 22 ตุลาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        นำโดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        จัดประชุมสัมมนา โครงการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี
        ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
        วางแผนการจัดทำงบการเงินอย่างเป็นระบบ และรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีได้ภายใน
        เวลาที่กำหนด รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีและความรู้เกี่ยวกับ
        โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติของสหกรณ์มี
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 1173 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]