สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา

วันที่ 14 ส.ค. 2555

             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
     พระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
     อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี
     นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ พร้อมด้วย
     ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีฯ ในเวลา ๐๙.๔๙ น.
     จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์
     ปฏิญาณโดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงและในเวลา ๑๙.๒๐น. 
     ประกอบพิธีถวายพานพุ่ม เครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร 
จำนวนคนอ่าน 832 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]