สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต กับนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ

วันที่ 28 ก.ย. 2555
สตส.ลำปาง

                     ในวันที่ 25 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
             แก่  นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ
             รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ณ โรงแรมอิมพีเรียล-
             แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีสหกรณ์ในจังหวัด
             ลำปาง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ

 

จำนวนคนอ่าน 1447 คน จำนวนคนโหวต 7 คน

  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
14%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
71%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]