ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และแนวทางการทำงานปี 2556

วันที่ 26 ก.ย. 2555

       ในวันที่ 25 กันยายน 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
    สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และแนวทางการทำงานปี 2556 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติ
    งานของปีงบประมาณ 2555 และวางแนวทางการปฏิบัติงานในงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดโดย
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 775 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]