สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่ 17 ส.ค. 2555

       วันที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
     ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555
     ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
     ภายในงานมีการจัดบูธคลินิกบัญชี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมรมครูบัญชี
     พืชผลทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษตระกร้าจักรสาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าของชาวบ้าน
     ในอำเภอแม่เมาะ และให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการ
     ด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ
     โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 1249 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]