ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้จากกิจกรรมพับดอกไม้จากธนบัตร และการจีบผ้าประดับ

วันที่ 26 ก.ย. 2555

     ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ  สำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้จากกิจกรรมพับดอกไม้จากธนบัตร
    และการจีบผ้าประดับ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ ห้องอิมพีเรียล5
    โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 1097 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
80%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]