วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง"

วันที่ 6 ก.ย. 2555

       วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสิริกุล พรมสุรินทร์
   เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลแม่สุก
   อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ภายในงานมีการจัดบูธคลินิกบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร
   เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับบริการ ด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการ
   จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 948 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]