วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา

วันที่ 6 ก.ย. 2555

       วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์”
    ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา
    ณ สวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 1235 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]