ผอ.สตท.7 ให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556

วันที่ 10 ต.ค. 2555

                   เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2555   นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์
       ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
       สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556
       พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
       หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหา
       ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
       หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม
       โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 807 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]