วันที่ 3 กันยายน 2555 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 3 ก.ย. 2555

               วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน
       Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพ
       สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 1365 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]