ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555

วันที่ 6 ก.ย. 2555

      ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ
   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการใน  งานวันรณรงค์ถ่ายทอด
   เทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555
   ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
   ร่วมกับสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
   ในงานนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้ความรู้แก่ เกษตรกรในการบันทึกบัญชี
   ต้นทุนอาชีพในการปลูกข้าว
จำนวนคนอ่าน 940 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]