สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง (เก๊าจาว) และสหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด

วันที่ 13 ต.ค. 2555

                      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
           โดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
           เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง (เก๊าจาว) และสหกรณ์เคหสถาน
           ชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด โดยมี พณฯท่าน ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร เป็นประธาน
           ในพิธี ณ บริเวณชุมชนรถไฟนครลำปาง  อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1781 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]