ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด "ข่วงเกษตรปลอดสารเกาะคา"

วันที่ 5 ต.ค. 2555

               วันที่ 4 ตุลาคม  2555  ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
          โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          เข้าร่วมพิธีพิธีเปิด "ข่วงเกษตรปลอดสารเกาะคา" ภายใต้โครงการพัฒนา
          การผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ โครงการกลุ่มจังหวัด
          ภาคเหนือตอนบน ๑  ณ บริเวณข้างโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา
          จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1169 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]