วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา

วันที่ 6 ก.ย. 2555

      วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
    สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา
    นางอนุสรา  กลิ่นมาลา ครูบัญชีอำเภอห้างฉัตร
จำนวนคนอ่าน 842 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]