สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 21 ก.ย. 2555

               เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
     นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัด
     โครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงาน
     ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาองค์กรของ
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   โดยมีข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ร่วมกัน
     จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น รับฟังการบรรยายธรรมโดยเจ้าอาวาสวัดม่อนจำศีล
     อ.เมือง จ.ลำปาง ร่วมทำบุญบริจาคอาหารให้สุนัขวัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
     จัดประชุมวางแผนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการจัดกิจกรรมการทำงาน
     เป็นทีม ณ บริเวณโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 939 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]