ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”

วันที่ 8 ส.ค. 2555

          วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า
    800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วน
    ณ พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยมี
    นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 972 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]