ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการส่งมอบเงินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ก.ค. 2560

        วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   และนางสิริกุล พรมสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะกรรมการ
   ระดับชุมชนอำเภอห้างฉัตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ตามโครงการ 9101
   ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมี
   นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
   อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้ให้ความรู้
   คำแนะนำเรื่องวิธีการปฏิบัติทางบัญชีตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
   เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับคณะกรรมการฯระดับชุมชนและกลุ่มสมาชิก
   ได้ทราบขั้นตอน และ วิธีการบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติของโครงการที่กำหนด ตามภารกิจ
   ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 360 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]