ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ "รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 8 ส.ค. 2560

                วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
  นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัด
  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้  "รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม"  และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องใน
  โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานประมงจังหวัด
  ลำปาง  โดยมี นายคุณชัย สุวรรณ ประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย
  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา  เพื่อ
  เป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้
  เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
  พันธุ์สัตว์น้ำให้แพร่กระจายพันธุ์ให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่น ณ สวนสาธารณะหนองบัว
  บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 321 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]