สตส.ลำปาง แนะนำการจัดทำบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 ก.ค. 2560

        วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ และ พนักงานราชการ สำนักงานตรวจ
 บัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี  "โครงการ 9101
 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" แก่ผู้จัดทำ
 บัญชีและคณะกรรมการของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดลำปางจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ 
 อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภองาว และ อำเภอเถิน รวมทั้งสิ้น
 58 ชุมชน 174 โครงการ เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของชุมชนสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน
 ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบบัญชีได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
จำนวนคนอ่าน 371 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]