ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการ 9101
  ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" เพื่อสำนึกใน
  พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน
  การบันทึกบัญชี แจกสมุดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี
  นายสมชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียน
  สบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 310 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]