สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ 21 ก.ค. 2560

                   วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในช่วงเทศกาล
   เข้าพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
   ท้องถิ่น และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
   กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดบ้านยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
   จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]