เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าการตลาด ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด

วันที่ 11 ส.ค. 2560

            ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าการตลาด ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าการตลาด ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 101,296,089.29 บาท บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
486,110.45 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 68,476 ราย
จำนวนคนอ่าน 317 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]